Odpovědnost za vady

Předně se snažíme, aby námi prodávané zboží žádné vady nemělo. Proto vždy pečlivě prověřujeme jeho původ (viz níže) i funkčnost. Pokud se vady i přesto vyskytnou, řídíme se zákonem.

Tedy zejména, že vadu lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí věci. Současně musíte prokázat, že tato vada existovala již v době převzetí a dále uvést, zda požadujete odstranění vady opravou věci, slevu z kupní ceny, nebo vrácení kupní ceny.

Do 7 dnů od nás obdržíte sdělení, zda uplatněnou vadu uznáváme. Pokud ano a budete požadovat opravu věci, zajistíme ji obvykle do 15 dnů. Nebude-li to možné, budeme Vás informovat s návrhem dalšího postupu. Budete-li požadovat slevu z kupní ceny, navrhneme Vám její výši.

Pokud s tím nebudete souhlasit, máte právo požadovat vrácení kupní ceny. Kupní cenu Vám vrátíme do týdne od sdělení, že vadu uznáváme, resp. ode dne doručení Vaší žádosti o její vrácení.

Čtrnáctidenní lhůta na vyzkoušení

Na zboží zakoupené u nás v obchodě dáváme 14 dní lhůtu na vyzkoušení. V případě, že zjistíte v této lhůtě skrytou závadu zjevně prokazatelnou bez nutnosti testování nebo připojení k diagnostice, nabídneme vám slevu na zboží nebo vám vrátíme peníze, aniž byste museli čekat 30 dnů na vyřízení reklamace. V opačném případě, kdy nebudete schopni  závadu jasně předvést, platí klasická reklamační lhůta 30 dní.

Záruka od výrobce

Některé naše zboží má ještě stále platnou záruku od výrobce. Pokud ano, je třeba věc při výskytu vady reklamovat nejprve u výrobce a až potom případně postupovat podle předchozího odstavce.

Odpovědnost při prodeji ztracené nebo odcizené věci

Předně se opět velmi pečlivě snažíme, aby k takovým případům vůbec nedocházelo. Proto lustrujeme původ zboží všemi dostupnými prostředky, a když máme sebemenší pochybnost, dotyčné zboží nenabízíme k prodeji. Přesto nelze ani přes vynaložení veškeré péče 100% zabránit prodeji ztracené nebo odcizené věci, kterou bude dotyčný vlastník požadovat zpět, i když jsou takové případy naprosto výjimečné (v řádu promile %). Pokud budete povinni ztracenou nebo odcizenou věc, kterou od nás koupíte, vydat vlastníkovi, vrátíme Vám obratem, nejdéle do týdne, celou kupní cenu.

Možnost odstoupení od smlouvy při prodeji v e-shopu

Při prodeji v e-shopu máte právo odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud toho využijete a vrátíte nám dotyčnou věc, vrátíme Vám do 14 dnů kupní cenu.