Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Privacy Policy

1. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Správcem osobních údajů (dále jen “Správce”) je provozovatel tohoto webu: Fronesis Finance s.r.o., IČ 06357512 se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, vedená u rejstříkového soudu v Praze, v oddíle C, vložka 280840. Jako správce může zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.


2. Jaké osobní údaje o mně zpracováváte?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Jedná se o údaje, které nám sdělíte (aktivně) v kontaktním formuláři, při poptávce či objednávce na našem webu nebo za účelem uzavření smlouvy:

 • identifikační údaje
  • jméno, příjmení, DIČ fyzické osoby,
 • kontaktní údaje
  • e-mail, telefonní číslo, bydliště, město, messenger id atp.

a dále technické údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše webové stránky (pasivně):

 • IP adresa,
 • soubory cookies (v případě online služeb),
 • případně jiné online identifikátory.


3. Proč mé osobní údaje zpracováváte?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje je, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom pro vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpečnost.

Vaše údaje zpracováváme za účely:

 • zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře, live chatu, zprávy nebo telefonu (oprávněný zájem či jednání k uzavření smlouvy),
 • vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo produktu a jeho doručení (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti),
 • vrácení zboží a reklamace (oprávněný zájem),
 • rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas),
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky - oprávněný zájem),
 • registrace uživatele na webových stránkách Správce (registrace - plnění smluvní povinnosti),
 • zajištění bezpečnosti provozu webových stránek (IP adresy,),
 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (analýzy a statistiky - oprávněný zájem),
 • zobrazování reklam na základě vašich zájmů (remarketing, reklama - oprávněný zájem),
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, o které produkty máte zájem (oprávněný zájem).


4. Co vás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných důvodů, které nás k tomu opravňují:

 1. Plnění smlouvy - vyřízení objednávky služeb, zboží nebo poptávky po našich službách.
 2. Plnění právní povinnosti - plnění daňových povinností, archivace faktur a účetnictví.
 3. Oprávněný zájem - rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.
 4. Váš souhlas - rozesílání newsletteru


5. Můžete mé osobní údaje zpracovávat i bez mého souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účely:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, přičemž smlouva představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.


6. Kdo má k mým osobním údajům přístup?

K osobním údajům mohou mít přístup další zpracovatelé správce (dále jen “Zpracovatelé”). Všichni naši Zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • přepravci zboží a provozovatelé platební brány,
 • marketingová agentura a poskytovatel webového řešení/webhostingu,
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
 • inkasní agentury za účelem vymáhání pohledávek naší společnosti.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných států mimo EU.


7. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré informace uložené na webu a komunikace s webových prostředím probíhá přes šifrovaný HTTPS přenos. Přístup k informacím je standardně zabezpečen silným heslem a bezpečnost nakládání s vašimi osobními údaji se řídí interními směrnicemi Správce.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby třetí strany, jsou dodrženy všechny standardní postupy jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli v zájmu dodržení ochrany vašich osobních údajů.

Správce i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem nebo otiskem prstů.


8. Jak dlouho mé údaje zpracováváte?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a poté po dobu 3 let po jeho ukončení.

V případě vámi uděleného souhlasu po dobu 3 let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

Údaje poskytované pro pro plnění právní povinnosti (Vystavení faktury) budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.


9. Jaká jsou má práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme, konkrétně pak máte právo na přístup, opravu i výmaz vašich osobních údajů. Kompletní výčet vašich práv najdete zde, zejména se jedná o tato práva:

 • právo na přístup - napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,
 • právo na opravu - napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • právo na výmaz - pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • právo na námitku - pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování (vyjmout ze zpracování),
 • právo odvolat souhlas - pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

Pokud máte dojem, že s vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně mát právo podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu).


10. Jak nás můžete kontaktovat?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a tak se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu legal@bazarplzen.cz nebo prostřednictvím kontaktu na našich webových stránkách.


Agenda: Účely zpracování osobních údajů

1. Vyřízení požadavku pomocí kontaktního formuláře, zprávy nebo živého chatu

Pokud nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, živého chatu, pomocí (Facebook Messenger, SMS) nebo telefonicky, zpracováváme vaše kontaktní údaje pro účely vyřízení vašeho požadavku nebo poptávky.

Vaše osobní údaje se v takovém případě zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, tj. k vyřízení konkrétního požadavku a ochranné lhůty maximálně 6 měsíců, ledaže dojde k dalšímu zpracování osobních údajů (uzavření smlouvy, trvání smluvního vztahu, udělení souhlasu, oprávněný zájem správce).


2. Vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo produktu a jeho doručení

Údaje získané za účelem vyřízení poptávky či poskytnutí služby nebo produktu o vás uchováváme po dobu stanovenou zákonem a jsou zpracovány v elektrické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaše osobní údaje využíváme ke správě a zpracování vaší objednávky a k zasílání oznámení s objednávkou spojených (např. připomenutí termínu objednání atp.).

Služby i produkty poskytujeme zásadně v našem salonu. Pokud při platbě zvolíte možnost platby platební kartou, jsou nezbytně nutné informace předávány platebním společnostem pro identifikaci platby. Čislo účtu nijak nezpracováváme ani neuchováváme.


3. Rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů

3.1 Rozesílání e-mailů stávajícím zákazníkům

Pokud jste našimi zákazníky, budeme vám zasílat obchodní a informační sdělení týkající se produktů nebo služeb, které jste u nás objednali, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení. Takové e-maily vám můžeme zasílat na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud nechcete takové obchodní sdělení od nás odebírat, máte právo vznést námitku tím, že nás kontaktujete, nebo se můžete z odběru takového sdělení kdykoli odhlásit. Odkaz pro odhlášení najdete na konci každého námi zasílaného obchodního sdělení.


3.2 Rozesílání newsletteru a marketingových sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru pomocí webového formuláře, budeme vám zasílat obchodní a informační sdělení týkající se našich produktů a služeb, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení na základě vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Obchodní sdělení budeme zasílat nejdéle 3 roky po poskytnutí služby nebo udělení souhlasu, ledaže byste nám po této době udělili souhlas na další období.

Z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na daný odkaz na konci e-mailu zaslaného na vaši adresu nebo nás můžete za tímto účelem kontaktovat.


4. Zpracování cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies za těmito účely:

 • zajištění provozu a funkčnosti webových stránek,
 • statistické a analytické účely,
 • marketingové účely a cílení reklam.


4.1 Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Jejich sběr je možné považovat za zpracování osobních údajů.

Tyto informace umožní lépe přizpůsobit obsah stránek vašim potřebám. Nejde o sběr osobních dat, pouze o informace, které povedou k lepšímu přizpůsobení služeb a cílení reklam pro vás osobně. Tyto informace se ukládají do tzv. cookies.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání konkrétních osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies ve výchozím nastavení bez přihlášení nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Vy, jako uživatelé, máte možnost prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče určit, zda prohlížeč dovolí webové stránce ukládat cookies. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč se tak stává nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo omezením konkrétní reklamní sítě.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek. Cookies jsou zpracovávány dle jejich životnosti, až v délce 2 let nebo dle nastavení vašeho prohlížeče, popř. do jejich odstranění z vaší strany. Délka ukládání jednotlivých cookies je nastavena v jejich přehledu ve vašem prohlížeči.


4.2 Jaké cookies používáme?

 1. Provozní cookies - tyto umožňují přizpůsobit webové stránky a jejich obsah uživatelským preferencím. V případě objednání zboží umožňují zapamatování nákupního košíku a po příhlášení na webové stránky umožňují rozpoznat stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu atd.) Dále se jedná o funkční cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek.
 1. Statistické cookies - Další skupinu představují statistické a analytické cookies např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby. Tyto cookies jsou považovány za cookies první strany a pomáhají nám zlepšovat fungovaní našeho webu. Tyto cookies můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu.
 1. Remarketingové cookies: slouží k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech a v reklamních sítích třetích stran, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.


4.3 Proč používáme remarketingové cookies?

Pokud jste navštívili naše stránky, máme zájem na tom, abyste na nás nezapomínali a tak vám můžeme zobrazovat naší reklamu prostřednictvím sítě Google Adwords, Sklik, Facebook nebo Linkedin, případně dalších sítí.

S těmito společnostmi nesdílíme vaše osobní údaje jako je e-mail, jméno nebo telefon. Děje se tak anonymizovaně na základě cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a zařazují vás tak do širšího publika návštěvníků našich webových stránek.

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby pro analýzu webového provozu) mohou také používat cookies a jejich použití se řídí smluvními podmínkami dané služby.

Zásady ochranou soukromí jednotlivých rekamních sítí:

https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama/

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


4.4 Budou webové stránky fungovat i bez cookies?

Webové stránky je možné používat i v režimu, který nevyžaduje cookies. Takové nastavení je třeba provést v nastavení prohlížeče. Zakázáním cookies však může dojít k omezení plné funkčnosti a kompatibility webových stránek.


4.5 Jak zamezit ukládání cookies a jak je vymazat?

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies zcela odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud nechcete ukládat remarketingové cookies pro cílenou reklamu, jejich nastavení pro jednotlivé reklamní sítě můžete změnit zde.