Условия за заем срещу залог, Ценова листаЗалогът се уговаря за срок от 28 дни с възможност по всяко време на валидността му да бъде прекратен и изплатен.

Таксуваме по седмици. Всяка незапочната седмица се приспада.


Ако не желаете, не сте длъжни да погасите заема. Не носите никаква лична отговорност, гарантирате само с вашата заложена ценна вещ.Размер на лихвите:

заем до 5 000,-

4,8%

заем над 5 000,-

4%

заем над 10 000,-

3,5%

заем над 60 000,-

2%Всекиизтекълзалог съхраняваме 14 дни, през които имате още шанс да изплатите залога или да го удължите.

                                                   

Минималната такса за сключване на договор е 70 Kč, ако услужената сума и срокът е толкова малък, че не достига нито лихвата от 70 KčКолко ще ви услужим?

От 50 до 70% от актуалната пазарна цена. Зависи от състоянието и възрастта на предлаганата вещ.


Какво се изисква от вас?

Предоставяме заеми само на лица навършили 18-годишна възраст с валиден документ за самоличност. Най-ниският заем, който даваме, е 500 Kč. Стоката трябва да има минимум три пъти такава стойност.


Срок и удължаване на залога

Обвързването със залог на движима вещ се уговаря за засрок от 28 дни с възможност за прекратяване на залога по седмици (7, 14, 21, 28 дни). Всяка незапочната седмица се приспада. Например, ако си вземете заложената вещ до една седмица, ще платите само 7 дни от 28 дни. Ако заплатите лихвата в деня, в който залогът приключва, можете отново да го удължите с до 28 дни.

Срокът за залог е неограничен във времето, ако най-късно в деня на падежа заплатите посочената лихва и съхранение, след което можете да удължавате залога постоянно за произволен брой седмици, максимално с месец, а то неограничено.


Приключване на залога

В случай, че до края на падежа на залога заплатите всички такси, т.е. заема и лихвата за заема, вашата стока ще бъде прехвърлена обратно във ваша собственост и веща ще ви бъде върната.

Ако вземете заложената вещ с една седмица или с повече седмици по-рано, тази седмица (седмици) ще бъде приспадната от залога и лихвата за заема ще бъде намалена


Защитен период

Всяка стока, която остава при нас от не взет залог, автоматично съхраняваме 14 дни, през които имате още шанс да изплатите залога или да го удължите.


Дългосрочни заеми

При необходимост от дългосрочен заем, можете да си уговорите залог за по-дълъг срок от стандартно предлагания. Всичко зависи от вида заложена вещ и размера на финансовата сума, която желаете да ви бъде предоставена.


Безопасност

Bezpečnost

Заложените при нас вещи съхраняваме старателно в предназначено за тази цел помещение, където са обезопасени срещу увреждане и кражби.

Благородните метали и по-малките ценни вещи се съхраняват в сейф.

Автомобилите и другите по-обемисти вещи съхраняваме на обезопасен частен парцел.


Залог на МПС

Взимаме в залог не само лични и товарни автомобили, но приемаме и мотоциклети, скутери, четириколки, минибуси, кемпери, каравани, ремаркета. За повече информация виж тук.


Залог на злато и сребро

Приемаме злато от чистота 250/1000 (6 к). Минималното необходимо количество на късовесребро за залог е 80 гр., а за изкупуване 30 гр.


Злато (цените са за 1 гр. злато)

ЧистотаКаратиЗаложена цена 20.10.2021
999/100024 карата1.162 CZK
750/100018 карата873 CZK
585/100014 карата681 CZK
375/10009 карата437 CZK
333/10008 карата388 CZK

Сребро (цените са за1 гр. сребро)

ЧистотаЗаложена цена 20.10.2021
999/10009 CZK
959/10009 CZK
900/10008 CZK
835/10008 CZK
800/10007 CZK


Залог на недвижими имоти

Приемаме в залог следните недвижими имоти: апартаменти, къщи, парцели, обекти за отдих, комерсиални недвижими имоти. За повече информация виж тук.