Ценова листа на залога

Залогът се уговаря за срок от 28 дни с възможността по всяко време на валидността му да бъде прекратен и изплатен.

Таксуваме по седмици. Всяка незапочната седмица се приспада.Размер на лихвите:

заем до 5 000,-

4,8%

заем над 5 000,-

4%

заем над 10 000,-

3,5 %

заем над 100 000,-

1,5 %
PАко не желаете, не е нужно да изплатите заема. Не носите никаква лична отговорност, гарантирате само с вашата заложена ценна вещ.

                                                                   

         

Всеки изтекъл залог запазваме 14 дни, през които имате още възможност да изплатите заема или да го удължите.