Отговорност за дефекти


Стараем се, продаваната от нас стока да няма никакви дефекти. Поради това винаги старателно проверяваме произхода (виж по-долу) и функционалността. Ако въпреки това са установи дефект, ръководим се от закона. Т.е. предимно, че дефектът може да бъде признат до 12 месеца от приемането на вещта. Същевременно следва да доложите, че дефектът е вече съществувал и по време на приемането, както и да посочите, дали желаете отстраняване на дефекта с ремонтиране на вещта, с намаление от покупната цена, или с възстановяване на покупната цена. До 15 дни ще получите от нас уведомление, дали признаваме предявения дефект. Ако да, и вие желаете поправка на вещта, обичайно ние ще я осигурим до 15 дни. Ако това не е възможно, ще се свържем с Вас с друго предложение за решаване на въпроса. Ако ще искате намаление от покупната цена, ще Ви предложим по-високонамаление. В случай, че не се съгласите с това, имате право да изисквате възстановяване на покупната цена. Покупната цена ще ви възстановим до седмица от уведомлението, че признаваме дефекта, респ. от датата на получаване на Вашата молбата за връщане.


Седемдневен пробен период

За стоката, закупена в нашия магазин, предоставяме 7 дни за проба. Ако установите през този период скрит дефект, който е бил налице още по време на продажбата, ще ви предложим намаление на стоката или ще ви възстановим сумата, без да се налага да чакате 30 дни за решаване на рекламацията.


Гаранция от производителя

Някоя от нашата стока има още валидна гаранция, предоставяна от производителя. Ако е така, необходимо е при проява на дефект да се предяви рекламация на продукта първо при производителя и едва тогава да се действа евентуално съгласно предходния абзац.


Отговорност при продажба на изгубена или открадната вещ

Стараем се максимално изобщо да не възникват такива случаи. Затова проверяваме произхода на стоката с всички достъпни средства, и когато имаме и най-малкото подозрение, такава стока не предлагаме за продажба. Независимо от положените усилия, не е възможно на 100% да се предотврати продажба на изгубена или открадната вещ, която съответният собственик няма впоследствие да изисква обратно, въпреки че такива случаи са изключение (от порядъка на промили %). Ако ви възникне задължение да върнете на собственика изгубена или открадната вещ, която сте закупили от нас, ние ще Ви върнем веднага, най-късно до една седмица, цялата покупна цена.


Възможност от отказ от договор при покупка от нашия онлайн магазин

При покупка от нашия онлайн магазин имате право на отказ от договор, дори и без посочване на причина, а то до 14 дни от получаването на стоката. Ако се възползвате от тази възможност и ни върнете предметната вещ обратно, ние ще Ви възстановим покупната цена до 14 дни.