Obchodní podmínky zástavy

V případě, že nechcete své věci nebo cennosti prodat, a jste ve finanční tísni, potřebujete nutně finanční hotovost, nabízíme vám půjčku za protihodnotu vašich movitých věcí prostřednictvím zástavy.

Zástava slouží k zajištění finančních prostředků, které vám poskytneme.

Kolik vám půjčíme?

Vaši zástavu oceníme podle aktuální tržní ceny, stáří, míry opotřebení, existence záručního listu a doložení původu.

Finanční prostředky, které vám nabídneme za protihodnotu vašeho zboží se budou pohybovat v rozmezí od 30 do 70% aktuální tržní ceny. Záleží velmi na stavu a stáří nabízeného předmětu.

Ohledně stanovení orientační ceny vašeho zboží nabízeného do zástavy nás prosím kontaktujte na tel: +420 607 555 888, napište nám email nebo přijďte k nám na prodejnu.

 

Výše poplatku

úrok

Výše poplatku za půjčku a úschovu činí 7 % týdně.

Garantujeme jednu z nejnižších sazeb v Plzni.

Minimální manipulační poplatek za uzavření a prodloužení smlouvy je 50 Kč.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na tel:+420 377 422 363, +420  607 555 888,  napište nám email nebo přijďte k nám na prodejnu.

Co musíte splnit?

Pro uskutečnění úvěru prostřednictvím zástavy je zapotřebí splnit některé podmínky.

Půjčujeme pouze osobám starším 18ti let s platným průkazem totožnosti.

Vaše zboží, které nám poskytnete nesmí pocházet z trestné činnosti a musí být ve vašem vlastnictví.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv v průběhu přijímání zboží do zástavy, než s vámi uzavřeme smlouvu, od obchodu odstoupit.

 

Bezpečnost

Bezpečnost

Věci které u nás zanecháte do zástavy pečlivě uschováme v místnosti pro ně určené, kde jsou zabezpečeny proti poškození a odcizení.

Drahé kovy a menší cennosti jsou uschovány v sejfu vysoké třídy bezpečnosti.

Automobily a jiné nadměrné věci uschováváme na hlídaném pozemku v zabezpečené budově.

Movité věci a cennosti, které nám svěříte do zástavy maximálně opatrujeme. Nemůže se stát, že po dobu po kterou jsou u nás uschovány vaše zástavy, aby byly používány nebo prodány.

 

Doba a ukončení zástavy

 

Zástava movité věci se sjednává na dobu určitou 7, 14, 21, 28 dní, s možností prodloužení o dalších 7, 14, 21, 28 dní jestliže nejpozději v den splatnosti, max dva dny po tomto termínu uhradíte uvedený poplatek za půjčku a úschovu. Prvních 28 dní prodloužení je možné poplatek zaplatit až na konci. Tedy uzavřená zástava na 7, 14, 21, 28 dní, plus maximálně 28 dní prodloužení. Pokud uhradíte poplatek můžete zástavu znovu prodloužit o libovolný počet týdnů, maximálně však čtyři týdny (28 dní).

Doba zástavy je časově neomezená za předpokladu, že nejpozději v den splatnosti, max dva dny po tomto termínu uhradíte uvedený poplatek za půjčku a úschovu a potom můžete zástavu prodlužovat neustálé o libovolné množství týdnů maximálně po měsíci neomezeně.

Při prodlužování zástavy po telefonu volejte na  linku +420 607 555 888 nebo +420 377 422 363. Při telefonickém prodloužení od nás vždy dostanete kód prodloužení. V případě vzniku jakýchkoliv nesrovnalostí vždy uveďte tento kód.


Jestliže zástavu vyzvednete dříve o celý týden nebo více týdnů bude vám tento týden (týdny) ze zástavy odečteny a poplatek za půjčení finanční hotovosti ponížen.

V případě, že do konce splatnosti zástavy, max dva dni po jejím ukončení uhradíte veškeré poplatky, tedy vypůjčenou částku a poplatek za půjčku a úschovu, bude vaše zboží zpět převedeno do vašeho vlastnicví a předmět si můžete odnést.

U dlouhodobější půjčky je možné sjednat zástavu na delší dobu než nabízíme standardně. Záleží však na druhu zastavovaného zboží a na výši finanční částky, kterou chcete poskytnout.

 

Ochranná lhůta

Každé zboží, které u nás propadne z nevyzvednuté zástavy, uschováme ještě další 2 dny, které v případě opožděného vyzvednutí zástavy neúčtujeme. Pokud se majitel do této doby ozve a uhradí poplatek za půjčku a úschovu, nebo zástavu vyplatí, zboží převádíme zpátky do jeho vlastnictví.

Neřídíme se měsíční likvidací, zboží při podpisu hned převádíme do svého vlastnicví. Místo toho nabízíme prodloužení zástavy o jeden měsíc bez nutnosti zaplacení poplatku za půjčku a úschovu. Poplatek zaplatíte až na konci při výzvednutí zástavy.


Navštivte
Golden Expres
ExtraŠperky.cz - nové i bazarové šperky za extra ceny