Komise

Máte cenné věci o kterých víte, že už je nebudete potřebovat? Chtěli byste je prodat za rozumnou cenu, kterou si určíte vy? Nebaví vás zabývat se inzercí a hledáním kupce? Nemáte akutní finanční tíseň a chcete dostat za vaše zboží co nejvíce? V tomto případě využijte náš komisní prodej a my všechno uskutečníme za vás.

Vše o komisním prodeji

 

Co je komise?

Komisní prodej znamená, že věc, kterou chcete prodat za cenu, kterou si sami určíte, nám svěříte a my zprostředkujeme její prodej. Za prodej věci si budeme účtovat menší zprostředkovatelský poplatek. Tento poplatek si od vás vezmeme pouze v případě, že se vaše věc prodá.

Cena za zprostředkování prodeje

U nás zaplatíte provizi za zprostředkování prodeje 10% z konečné částky, za kterou se zboží prodá. U dražších věcí je provize smluvní, ale méně než 10%. Tento poplatek zaplatíte pouze v případě úspěšného obchodu.


 

Na jakou dobu se komise sjednává?

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to v délce 3 měsíce. Od smlouvy můžete po měsíci odstoupit, ale v případě, že dojde z vaší strany k dřívějšímu ukončenčení, zaplatíte jednorázovou pokutu 50 až 100 kč.

Pokud dojde k prodeji vašeho zboží, a nový majitel nepodá do 5 pracovních dnů reklamaci, a vy si od nás převezmete finanční hotovost, smlouva se bere za ukončenou. Také vypršení doby, na kterou byla smlouva sjednaná její platnost ruší.

Co musíte splňovat?

Přijímáme věci do komisního prodeje pouze od osob starších 18 let s platným průkazem totožnosti.

Vaše předměty, které nám poskytnete do komisního prodeje nesmí pocházet z trestné činnosti a musí být ve vašem vlastnictví.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv v průběhu přijímání zboží do komise, než s vámi uzavřeme smlouvu, od obchodu odstoupit.


 

Jak probíhá komisní prodej?

Nejprve k nám přinesete předmět, který chcete prodat, nebo nám telefonicky sdělíte na tel: +420 377 422 363, +420 607 555 888, o jakou věc se jedná. V případě, že k nám přijdete bez nabízené věci, nebo nás budete kontaktovat telefonicky, nezapapomeňte si o předmětu zjistit co nejvíce informací.

Důležitý je výrobce, typ, model a také jestli máte platný záruční list, doklad o koupi, a příslušenství. Usoudíme.li, že vámi nabízené zboží má potenciál prodeje, uzavřeme s vámi řádnou smlouvu o obstarání prodeje věcí na dobu určitou.

Když se váš předmět prodá, vyplatíme vám finanční částku sníženou o naši zprostředkovatelskou provizi.

V případě, že se zboží neprodá, vrátíme vám ho v původním stavu, ve kterém jsme si ho od vás převzali do prodeje.

Bezpečnost

Věc kterou nám svěříte do komise, používáme výhradně a jen k nutné prezentaci při jejím prodeji.

Zboží a cennosti, které nám svěřujete do prodeje maximálně opatrujeme. Nemůže se stát, že po dobu, po kterou jsou u nás, aby byly používány pro naši osobní potřebu.

V případě, našeho neúmyslného poškození, nebo dojde li k odcizení vašeho předmětu, vyplatíme vám finanční odškodnění.

Dbáme na to, pokud se vaše zboží neprodá, abyste jej dostali ve stejném stavu, ve kterém jste nám ho svěřili do komisního prodeje.Navštivte
Golden Expres
ExtraŠperky.cz - nové i bazarové šperky za extra ceny